Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5555 4076
Reposted byviva-salvadoreMasheunconsciousheadsbangbangcalvadosbellabella
5554 8830
Reposted byirbjarbirbgabryniawasnaepanpancernypixielarkstrzepysmoke11GunToRungaborannanobodyFuelMakeMePurrszerszerJuliettesadamuredhairwitchNicTuPoMniewielebnapikkumyyNajap125nayantara
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić. 
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted byszyderanailiniin-flagrantismokingtimefantazjadestroyedviva-salvadorepsychaStoneColdSoberdeparterMsChocolateZeukonergoskyisnolongerthelimit
nic nie boli bardziej, niż to, że nie chcesz mnie znać
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted byGunToRunszyderafinatkathesilenceofthealcoholictakemeawayrightnowKrowiPlacek
1733 fb9d 500
Reposted byjabolmaxEllaEllalittledisappointmentspartyhardorgtfoGunToRunniskowobansheMartwa13lottibluebellLabRatOr2812czerwcawikszsztukamatorkamr-absentiaSkydelanilovegreenbanshewonko21mr-absentiaTopielicaSilvanusKrowiPlacek
chcę jeszcze raz włączyć Simsy jedynkę i dojść do wszystkiego sama, bez haseł, krok po kroku.
Reposted bygriberwiksgraywall
7428 dbe5 500
friendzone master lvl
Reposted byjanuschytrusponurykosiarzpenispenispenislollujekEllaEllaenterthevoid
2197 82d6
Reposted byjanuschytrusrobintsNicTuPoMniepartyhardorgtfodiviniskowotutusLuukkatomashFiriathmyukoteckePaseroVirusMonia94magolek22grizzlychickenki-adiEllaEllaMonia94
5555 4076
Reposted byviva-salvadoreMasheunconsciousheadsbangbangcalvadosbellabella
5554 8830
Reposted byirbjarbirbgabryniawasnaepanpancernypixielarkstrzepysmoke11GunToRungaborannanobodyFuelMakeMePurrszerszerJuliettesadamuredhairwitchNicTuPoMniewielebnapikkumyyNajap125nayantara
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić. 
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted byszyderanailiniin-flagrantismokingtimefantazjadestroyedviva-salvadorepsychaStoneColdSoberdeparterMsChocolateZeukonergoskyisnolongerthelimit
nic nie boli bardziej, niż to, że nie chcesz mnie znać
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted byGunToRunszyderafinatkathesilenceofthealcoholictakemeawayrightnowKrowiPlacek
1733 fb9d 500
Reposted byjabolmaxEllaEllalittledisappointmentspartyhardorgtfoGunToRunniskowobansheMartwa13lottibluebellLabRatOr2812czerwcawikszsztukamatorkamr-absentiaSkydelanilovegreenbanshewonko21mr-absentiaTopielicaSilvanusKrowiPlacek
chcę jeszcze raz włączyć Simsy jedynkę i dojść do wszystkiego sama, bez haseł, krok po kroku.
Reposted bygriberwiksgraywall
7428 dbe5 500
friendzone master lvl
Reposted byjanuschytrusponurykosiarzpenispenispenislollujekEllaEllaenterthevoid
5554 8830
Reposted byirbjarbirbgabryniawasnaepanpancernypixielarkstrzepysmoke11GunToRungaborannanobodyFuelMakeMePurrszerszerJuliettesadamuredhairwitchNicTuPoMniewielebnapikkumyyNajap125nayantara
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić. 
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted byszyderanailiniin-flagrantismokingtimefantazjadestroyedviva-salvadorepsychaStoneColdSoberdeparterMsChocolateZeukonergoskyisnolongerthelimit
nic nie boli bardziej, niż to, że nie chcesz mnie znać
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted byGunToRunszyderafinatkathesilenceofthealcoholictakemeawayrightnowKrowiPlacek
1733 fb9d 500
Reposted byjabolmaxEllaEllalittledisappointmentspartyhardorgtfoGunToRunniskowobansheMartwa13lottibluebellLabRatOr2812czerwcawikszsztukamatorkamr-absentiaSkydelanilovegreenbanshewonko21mr-absentiaTopielicaSilvanusKrowiPlacek
chcę jeszcze raz włączyć Simsy jedynkę i dojść do wszystkiego sama, bez haseł, krok po kroku.
Reposted bygriberwiksgraywall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl